+48 573 282 569

Nasze usługi

Outsourcing głównego księgowego

To produkt, który powstał z myślą o właścicielach firm, dyrektorach operacyjnych i finansowych. Jego założeniem jest usprawnienie bieżącej działalności i redukcja kosztów związanych np. z tworzeniem nowych miejsc pracy, wynagrodzeniami czy szkoleniami kadry. Powierzenie zadań księgowych czy kadrowo-płacowych zewnętrznemu specjaliście jest po prostu wygodne i pozwala również na oszczędność czasu oraz daje możliwość skupienia się na głównych obszarach działalności firmy.

  • Przejęcie odpowiedzialności za księgi rachunkowe przez wykwalifikowaną kadrę
  • Comiesięczne raportowanie wyników finansowych do Zarządu
  • Dostarczanie informacji zarządczej np. analiza spływu należności, analiza marży
  • Przygotowywanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
  • Kalkulacja podatku dochodowego (CIT, PIT)
  • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych i pozostałej sprawozdawczości (GUS, NBP)
  • Przygotowywanie list płac oraz deklaracji ZUS